Square Inaugurating Digger - Have You Had Your Steffie Today?

Läsa på plattan

Att man kan läsa på en elektronisk platta är något som man tidigare aldrig trodde skulle vara möjligt. Man kan nu få in tusentals böcker och flera volymer på en liten tunn platta och detta till följd av att man inte bara fick det som man ville ha utan att man också får det som är viktigt, nämligen en fin läsupplevelse. Man har sett att tack vara explosionen av e-böcker så har det kommit till fler kunder som tidigare inte alls var intresserad av detta med att läsa, men som nu sitter och läser varje dag.